Wayfinding

Skal dine kollegaer, gæster og brugere kunne navigere ubesværet rundt på dit område eller i din bygning, har du brug for en gennemtænkt wayfinding.

icon_600x600_wayfinding

5 faser til en veludført wayfinding

Med arkitekter, designere, produktion og montører samlet under ét tag, hjælper vi dig i mål med dit wayfindingprojekt fra skitse til implementeret på dit område og i din bygning.

Ingen projekter eller bygninger er ens – alligevel har vi fem effektive faser, vi bruger, når vi analyserer, designer og udformer din wayfindingløsning:

icon_600x600_wayfinding

Fase 1: Rammer, flow og brugere

Bygningens arkitektur: I den indledende fase tager vi højde for de fysiske rammer i og omkring din bygning og område. En wayfinding-løsning fungerer, når den understøtter arkitekturen, materialerne, farverne og identiteten således at den viser vej uden at tage opmærksomheden fra omgivelserne.

Flow: Måske har du allerede opdaget nogle flaskehalse, der skaber problemer i flowet i din bygning? Ellers opdager vi og tager højde for dem, når vi gennemgår brugernes naturlige trafikmønstre.

Fx hos uddannelsesinstitutioner, er der stor trafik når studerende skal skifte lokale. Her kan wayfindingen forhindre, at alle forsøger at benytte de samme ruter på én gang.

Brugere: Under analysen tager vi også højde for, hvem wayfindingen skal henvende sig til og deres informationsbehov. Dette kan gøres vha. værktøjer som fx brugerinddragelse og udarbejdelse af personas, hvor de forskellige målgruppers behov for information afdækkes.

Unge, ældre, personale eller gæster? Forskellige grupper opfatter informationer forskelligt. Alligevel er det muligt at skabe en wayfinding, der kan henvende sig til alle grupper i én løsning, hvis blot man tager højde for dem i den indledende fase.

WF1

Fase 2:
Orienterings-strategi

Når brugerne bevæger sig gennem din bygning eller område, skal de have de nødvendige informationer på de rigtige tidspunkter for at kunne finde vej.

Særligt ved store byggerier med flere bygninger og etager kan informationsniveauet blive højt, hvis der skiltes til samtlige områder på samtlige oversigtsskilte. Resultatet risikerer at blive en forvirrende skov af skilte med så mange detaljer, at brugerne mister overblikket.

En del af orienteringsstrategien kan her være, at dele brugernes flow gennem din bygning op i pejlemærker, så de lettere kan danne sig et overblik – både over hvor de befinder sig, og hvordan de kommer videre.

Informationerne skal kunne afkodes hurtigt. I denne fase bestemmes derfor også hvilke appelformer og tone-of-voice, der passer til målgrupperne.

Her kan vi inddrage flere visuelle virkemidler, som fx farver, billeder og piktogrammer, som i mange tilfælde kan forsimple beskrivelser i wayfindingen.

Derudover kan der også inddrages en form, hvor der appelleres til brugerne gennem nudging, hvor wayfindingen påvirker brugerne og deres adfærd gennem kreativ grafik – og endda lys og lyd.

Wayfinding_odeon2
Wayfing_odeon

Fase 3: Design og æstetik

Når wayfindingens indhold er defineret, er vi klar til at designe og udforme den.

Alt efter målgruppe og brugere, har vi flere idéer til udformningen af din wayfinding. Skal der bruges traditionelle skilte, eller skal vi i stedet udarbejde materiale, der på kreativ vis inkluderer vægge, lofter eller gulve?

I vores materialebibliotek, har du mulighed for at se og føle materialeprøver, så du i samråd med vores arkitekter og designere, kan vælge den helt rigtige løsning til udformningen af din wayfinding.

Det vigtigste er, at materialevalget og udformningen spiller naturligt sammen med bygnings arkitektur og stil, så den bidrager til det eksisterende udtryk og understøtter din virksomheds eller organisations visuelle identitet og brand.

Wayfindingen i større bygninger og institutioner er ofte dynamisk, da lokaler kan skifte brugere og formål med tiden. Vi tager i denne fase derfor også højde for, om der fremadrettet kan opstå behov for at ændre i wayfindingens indhold, og udformer i så fald løsningerne således, at de kan tilrettes, hvis behovet opstår.

Når designet er på plads, udarbejder vi et visuelt oplæg, hvor du kan se hvordan wayfindingkonceptet fungerer i samspillet med din bygning.

wf7

Fase 4: Valg af materialer

Vores arkitekter, designere, produktion og montører er samlet under ét tag, hvilket giver os flere fordele når din wayfindingløsning skal udarbejdes.

Vores fornemmeste opgave er at gøre vejen fra teori til praksis så kort og ubesværet som muligt. Men når et design skal flyttes fra skitse til virkelighed, er det lige netop her, at projektet kan møde udfordringer, hvis der på forhånd ikke er sparret mellem arkitekter, designere, produktion og montører.

Alle materialer har forskellige egenskaber, og tages der ikke højde dem, kan det både have betydning på din wayfindings udtryk og holdbarhed.

Vores arkitekter og designere har konstant adgang til produktionens og montørernes ekspertise og input, hvilket gør, at vi kan finde den optimale løsning uden besværlige omveje, da der er taget højde for alle processer i opgaven: fra skitse til færdigmonteret hos dig.

WF_7

Fase 5: Implementering

Når din wayfindingsløsning er godkendt og produceret, går projektet over i den afsluttende fase, hvor det implementeres af vores montageafdeling.

Alt efter størrelsen på dit wayfindingprojekt, kan implementeringen være en opgave, der kan variere meget i tid, hvis ikke den er gennemtænkt og tilrettelagt inden arbejdet udføres.

Fra første fase i projektet, har vores montører været en del af dit wayfindingprojekt. De har derfor et dybdegående kendskab til dit område og din bygning, og de har ud fra deres interne briefinger med vores arkitekter, designere og produktion lavet en handlingsplan over, hvordan wayfindingen monteres mest effektivt.

Skal vi hjælpe dig med dit wayfindingprojekt? Kontakt os, så hjælper vi dig i gang.

JT_kontakt

"Vi udarbejder en wayfinding-løsning, der ikke blot højner informationsniveauet i din virksomhed, men også bidrager til det visuelle udtryk "
Jesper Thorsen / Rådgiver

Hvad skal vi hjælpe dig med?

Tøv ikke med at tage kontakt til os - vi glæder os til at hjælpe dig!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.