Tranekollegiet

Overskuelig wayfinding
for både gæster og bebobere

I Risskov ligger det nye Tranekollegie, hvortil vi har udformet  wayfinding og visuel indretning.

Kollegiet består af nye boliger, som er bygget sammen med nyrenoverede lokaler på området. For at lette beboeres og særligt gæsters færden på området, er wayfindingplanen inddelt efter farvekoder, der også bruges i den interne wayfinding.

I bygningerne finder beboere og gæster rundt bl.a. via niveauskilte negativt skåret i sort alu, hvor væggen naturligt inddrages i skiltningen.

Bygningerne råder over flere fællesfaciliteter, hvortil vi har formet den visuelle indretning. Bl.a. er der i cykelkælderen supergrafik med oversigtskort og inspiration til udflugtsmål i Aarhus, ligesom der er lavet et område, hvor småreparationer kan laves.

I fælleshuset er et fitnessrum, som er dekoreret med både 2- og 3-dimensionelle elementer med opløftende budskaber til brugerne.

AAU SUND

I 2023 åbnede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU SUND, hvortil vi har leveret wayfinding og grafisk indretning. Det dagelige flow gennem huset består af flere forskellige brugergrupper bestående af bl.a. studerende, undervisere, forskere og gæster, hvilket stiller store krav til wayfindingen, så trafikken ledes ubesværet gennem bygningen. Ved hovedindgangen finder husets […]

House of Industry

I 2021 åbnede det nye House of Industry i Viborg, der sammenkæder både skoler, iværksætteri og erhverv. Til hele bygningen har vi designet grafisk udsmykning og wayfinding med kobling mellem det rå industrielle og det moderne minimalistiske. Vi har videreført bygningens karakteristiske rørføringer i den visuelle indretning på både vægge og […]

UNITY Aarhus

Den imponerende bygning UNITY Aarhus består af 652 lejligheder og en lang række fællesfaciliter, hvortil vi har udformet visuel indretning og wayfinding. Omkring bygningen ledes gæster rundt via pyloner og lysskilte, der leder mod hovedindgangen. Wayfindingen fortsætter indenfor i en piktogram-serie, der er special-designet til UNITY. Som en kombination mellem […]