Schaub Parken

Komplet wayfinding
til ny bydel i Esbjerg

I Esbjerg er Schaub Parken ved at blive opført – et nyt, grønt og bæredygtigt boligområde bestående af ejendomme, der bygges i flere etaper, og kommer til at indeholde både erhverv, almene- og private boliger.

Vi har udformet en komplet wayfindingplan for hele det kommende område med udgangspunkt i projektets visuelle identitet, hvor første del nu nu er blevet implementeret og taget i brug.

På facaden ud mod hovedgaden er der placeret logoer med en speciallakering, der imiterer bruneret messing.

Facadeskiltningen er udført med bagudrettet lys, der giver en afdæmpet og flot aura omkring logoet i mørke.

Ved alle lejligheder er der placeret dørskilte lakeret i samme farvekode, som bygningens perforerede facadeplader. På alle skilte er lejlighedsnumrene udført i messingfolie, der giver dem et eksklusivt udtryk.

Messingfolien fra dørskiltene går igen ved dørene til bygningens opgange.

Inde i opgangene er etageoversigterne lavet i 2 farver udskåret filt. Løsningen er opsat i lag, så tallene træder frem i filten og skaber en lille slagskygge.

På området omkring lejlighederne, er der opsat skiltning til fællesområderne – ligesom der i de forestående etaper kommer wayfinding, der forbinder området til de kommende bygninger.

Schaub Parken

I Esbjerg er Schaub Parken ved at blive opført – et nyt, grønt og bæredygtigt boligområde bestående af ejendomme, der bygges i flere etaper, og kommer til at indeholde både erhverv, almene- og private boliger. Vi har udformet en komplet wayfindingplan for hele det kommende område med udgangspunkt i projektets […]

AAU SUND

I 2023 åbnede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU SUND, hvortil vi har leveret wayfinding og grafisk indretning. Det dagelige flow gennem huset består af flere forskellige brugergrupper bestående af bl.a. studerende, undervisere, forskere og gæster, hvilket stiller store krav til wayfindingen, så trafikken ledes ubesværet gennem bygningen. Ved hovedindgangen finder husets […]

House of Industry

I 2021 åbnede det nye House of Industry i Viborg, der sammenkæder både skoler, iværksætteri og erhverv. Til hele bygningen har vi designet grafisk udsmykning og wayfinding med kobling mellem det rå industrielle og det moderne minimalistiske. Vi har videreført bygningens karakteristiske rørføringer i den visuelle indretning på både vægge og […]