LGC Biosearch

Decoration in line with company DNA
– literally!

The company LGC Biosearch Technologies is located in Lystrup and specializes in the manufacturing of synthetic DNA.

At the entrance area, glass walls are decorated in cut matte foil showing the four nucleotides – or building blocks – DNA is made of. These are used as a common visual theme throughout the building.

Upon arrival, visitors can view a machine that produces synthetic DNA on display in a custom-made glass case. They can then use the waiting area, where the company logo and tagline ‘Science for a Safer World’ are illuminated.

LGC Biosearch Technologies’ meeting rooms are named after the four different DNA building blocks, with the chemical structure of the room name highlighted in acrylic and the surrounding part of the DNA molecule in foil.

The company has manufacturing sites in several cities spread over several countries – these are marked on a world map made of sandblasted foil.

An exciting project in which the chemistry behind the company portfolio is included in the visual decoration – down to the smallest detail.

Schaub Parken

I Esbjerg er Schaub Parken ved at blive opført – et nyt, grønt og bæredygtigt boligområde bestående af ejendomme, der bygges i flere etaper, og kommer til at indeholde både erhverv, almene- og private boliger. Vi har udformet en komplet wayfindingplan for hele det kommende område med udgangspunkt i projektets […]

AAU SUND

I 2023 åbnede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU SUND, hvortil vi har leveret wayfinding og grafisk indretning. Det dagelige flow gennem huset består af flere forskellige brugergrupper bestående af bl.a. studerende, undervisere, forskere og gæster, hvilket stiller store krav til wayfindingen, så trafikken ledes ubesværet gennem bygningen. Ved hovedindgangen finder husets […]

House of Industry

I 2021 åbnede det nye House of Industry i Viborg, der sammenkæder både skoler, iværksætteri og erhverv. Til hele bygningen har vi designet grafisk udsmykning og wayfinding med kobling mellem det rå industrielle og det moderne minimalistiske. Vi har videreført bygningens karakteristiske rørføringer i den visuelle indretning på både vægge og […]